iPhone 2018 có thể ra mắt ngày 12/9

iPhone 2018 có thể ra mắt ngày 12/9

2:51 - 04/08/2018

Trong lịch sử, thứ ba và thứ tư của tuần thứ 2 tháng 9 là những ngày thường được Apple chọn để giới thiệu sản ...

Scroll